Danh mục: Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU

A. THỜI KHÓA BIỂU: ÁP DỤNG TỪ KHÓA K70

GPLX HẠNG:

B1: LÁI XE TỰ ĐỘNG TỪ 4 - 9 CHỖ;

B2: LÁI XE TỪ 4 - 9 CHỖ VÀ TẢI DƯỚI 3.5 TẤN

C:
Ô TÔ TẢI, KỂ CẢ Ô TÔ TẢI CHUYÊN DÙNG, Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ TỪ 3500 KG TRỞ LÊN.
– MÁY KÉO MỘT RƠ MOÓC CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ TỪ 3500 KG TRỞ LÊN
– CÁC LOẠI XE QUY ĐỊNH CHO GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2.
 
LỊCH HỌC XE

Ngày chẵn: Thứ 2, 4, 6
Ngày lẻ: Thứ 3, 5
Trường hợp đặc biệt: Thứ 7, Chủ Nhật

https://daylaioto.vn/

1
Logo Header Menu